เชิญคลิก “Begin Test” เพื่อร่วมทดสอบความเร็วเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างเครื่องของท่านกับคอมพิวเตอร์ของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เทศบาลนครอุดรธานี

Please click “Begin Test” to test bandwidth between your client and server at
Office of Information Technology, Udoncity. This server locates at Udon Thani, Thailand

 
Speedtest.net Mini requires at least version 8 of Flash. Please update your client.
 ข้อควรรู้/Disclaimer
     ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU, RAM,OS และ Disk I/O) , เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานหนักแค่ไหน, ชนิดของบราว์เซอร์ที่ใช้ (Firefox, IE, Safari, Google Chrome) และลักษณะการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ (modem, ADSL, Wifi, LAN),
 
     The result depends on various factors, such as the performance of computer (CPU, RAM and OS, and Disk I/O), the utilization of your computer,  type of web browser (Firefox, IE, Safari, Google Chrome) and type of your connection (modem, ADSL, Wifi, LAN).
วัน-เวลา / Local tim 2017-06-28 03:51:53
หมายเลขไอพีของคุณคือ 54.81.235.55